White path  Andover, Massachusetts.

White path 💙 Andover, Massachusetts. ❄️
source: https://www.facebook.com/1460057804285959/posts/2122113704747029